Jan Hartman

filozof, etyk, wykładowca akademicki, publicysta, profesor
Jan Hartman

Filozof, etyk, wykładowca akademicki, publicysta, profesor nauk humanistycznych. Zajmuje się filozofią polityki, etyką i bioetyką oraz metafilozofią – badaniami nad statusem i funkcjonowaniem tej dziedziny nauki. W latach 2009-2010 byłem członkiem Zespołu do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od lutego 2011 jest przewodniczącym Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Od 2004 r. kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ. W latach 2003-2011 członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. W W l. 2002 – 2011 Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego. W 2007 r. jeden z członków założycieli B'nai B'rith Polska – jednej z największych i najstarszych organizacji żydowskich na świecie. Od 2012 w thin tanku Plan Zmiany. Redaktor naczelny założonego przez siebie w 1989 r. pisma Principia. Dotychczas ukazało się 50 numerów. Pracę naukową (kilkanaście książek) łączy z działalnością publiczną. Duża część pokaźnego dorobku (ponad 200 artykułów) to teksty publicystyczne drukowane m.in. w Przekroju, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Newsweeku, Liberte. W r. 2009 uhonorowany nagrodą Grand Press w kategorii publicystyka. W r. 2006 laureat Medalu Komisji Edukacji Narodowej. W r. 2003 otrzymuje nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Wybrane publikacje książkowe: Jak poważnie studiować filozofię (1998), Słownik filozofii (red.), (2004) Wstęp do filozofii (2005), podręcznik Wiedza o etyce (2008, wspólnie z Janem Woleńskim), Bioetyka dla lekarzy (2009), Polityka filozofii. Eseje (2010), Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu (2010), Zebra Hartmana (2011). Ostatnio wydał Wiedza - byt - człowiek. Z głownych zagadnień filozofii. Rozmawiał z Andrzejem Szahajem, Agatą Bielik-Robson oraz Tadeuszem Sławkiem w sobotę, 27 paźdzernika 2012 roku w Pałacu pod Baranami.