Jakub Chwalba

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki
Jakub Chwalba

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się prawem prasowym i  prawem autorskim, szczególnie problematyką autorskoprawnej ochrony dzieł architektury. Przygotował rozprawę doktorską pt. „Utwór architektoniczny. Przedmiot prawa autorskiego”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., w kategorii praca doktorska.