Jakub Chwalba

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki
Jakub Chwalba

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się prawem prasowym i  prawem autorskim, szczególnie problematyką autorskoprawnej ochrony dzieł architektury. Przygotował rozprawę doktorską pt. „Utwór architektoniczny. Przedmiot prawa autorskiego”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., w kategorii praca doktorska.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.