Grzegorz Olszański

poeta i krytyk literacki
Grzegorz Olszański

(ur. 1973) – poeta, pracownik naukowy, współtwórca formacji poetyckiej Na Dziko. W 1999 roku wydał debiutancki zbiór Tamagotchi w pustym mieszkaniu, za który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny. W 2002 roku został stypendystą tygodnika „Polityka”. Jest autorem książki poświęconej poezji Ewy Lipskiej Śmierć udomowiona, zbioru esejów Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców oraz monografii Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku. W 2013 roku zbiór wierszy Starzy nieznajomi został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii „Książka roku”. Jest szefem działu Muzyka w kwartalniku „Opcje” oraz wicedyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2017 ukazał się tom poetycki Biały album.