Grzegorz Gauden

dziennikarz prasowy i radiowy
Grzegorz Gauden

Urodził się w 1953 w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1975) i Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Lund, Szwecja (1989). W latach1975-1977 Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Wojewódzkiego SZSP w Poznaniu, następnie dziennikarz, współpracownik ITD i Studenta, pracownik Ośrodka Teatralnego Maski w Poznaniu. W latach 1980-1981 współpracownik a następnie redaktor naczelny Wiadomości Dnia, założyciel i redaktor naczelny tygodnika Obserwator Wielkopolski przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność w Poznaniu. Internowany 13 grudnia 1981 w Gdańsku, przetrzymywany w ośrodkach internowania w Strzebielinku, Gębarzewie i Ostrowie Wielkopolskim do lipca 1982. W latach 1982-1984 bezrobotny. W roku 1984 emigruje z rodziną do Szwecji. W latach 1985 -1990 Przewodniczący Szwedzkiego Komitetu Poparcia Solidarności. Studiuje i pracuje jako dziennikarz: współpracownik polskiego tygodnika Nowiny w Szwecji, polskiej sekcji BBC w Londynie, polskiej sekcji radia Sztokholm. W latach 1989 – 1993 jest konsultantem szwedzkich firm a w roku 1993 wraca do Polski jako dyrektor Bulls Press, szwedzkiej spółki medialnej. Od roku 1995 jest dyrektorem norweskiej firmy medialnej Orkla Media, prezesem Zarządu Orkla Media Magazines Sp. z o.o., - drukarnia w Bydgoszczy, członkiem Rady Nadzorczej wydawnictwa Kresy sp. z o.o. w Białymstoku. W latach 1999 – 2006 jest prezesem Zarządu Presspublica Sp. z o.o., wydawcy dziennika Rzeczpospolita a w latach 2004-2006 redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. W latach 2000 – 2003 jest prezesem a od roku 2003 wiceprezesem Izby Wydawców Prasy. Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka, członek Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, członek Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. W roku 2005 otrzymał srebrne odznaczenie Gloria Artis. Od roku 2008 jest dyrektorem Instytutu Książki.