Grégoire Bouillier

Grégoire Bouillier

Grégoire Bouillier urodził się 22 lipca 1960 roku w Algierii, jednak całe życie spędził w Paryżu. Bywał malarzem, pracownikiem biurowym i dziennikarzem. Współpracował z czasopismami literackimi, był też zastępcą redaktora naczelnego pisma „Science et Vie”. Niektórzy krytycy zaliczają jego twórczość do nurtu autofikcji, ale sam autor twierdzi, że przedstawia „raport” na temat rzeczywistości, opierając się na swoim życiu („ponieważ do niego mam dostęp”). Zadebiutował w wieku 40 lat książką Rapport sur moi (Allia, 2002), za którą otrzymał prestiżową Prix de Flore. Potem opublikował kolejne tytuły: L’Invité mystère, Cap Canaveral (Allia, 2004, 2008) oraz dwutomowy cykl Le dossier M (Flammarion, 2017 i 2018). Jest także autorem zaangażowanej społecznie książki Charlot déprime; Un rêve de Charlot na temat ruchu żółtych kamizelek (Librio, 2019). Jego ostatnia powieść Le cœur ne cède pas była nominowana do Nagrody Goncourtów w 2022 roku. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie Polski Wybór Nagrody Goncourtów. Książka w przekładzie Elżbiety Janoty po polskim tytułem Serce nie ustaje ukaże się 13 października (Wydawnictwo Nowe, seria Collection Nouvelle). Książki Grégoire’a Bouilliera zostały przetłumaczone na angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki i arabski.

 

Po polsku ukazało się:

2023 – Grégoire Bouillier, „Serce nie ustaje”, przeł. Elżbieta Janota, Wydawnictwo Nowe