Emilie Pine

Emilie Pine

(ur. 1977) – wykłada wiedzę o dramacie współczesnym na University College w Dublinie. Publikowała jako naukowczyni i krytyczka literacka. O tym się nie mówi to jej pierwsza książka. Została nagrodzona m.in. The Butler Literary Award 2018.