Elżbieta Foltyniak

Elżbieta Foltyniak

Studiowała filologię polską oraz etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Na co dzień współtworzy zespół Krakowa Miasta Literatury UNESCO, w którym odpowiada głównie za projekty międzynarodowe, takie jak Sieć Miast Kreatywnych UNESCO, program ICORN, programy rezydencjalne. Koordynatorka i kuratorka eksperymentalnego pasma OFF Festiwalu Miłosza.