Bronka Nowicka

Bronka Nowicka

Artystka interdyscyplinarna, pisarka. Laureatka nagrody Nike, Złotego Środka Poezji oraz „New Voices from Europe”, projektu wspierającego wyróżniających się pisarzy po debiucie.