Bettina Spoerri

Krytyk literacki i filmowy.
Bettina Spoerri

Studiowała literaturę, filozofię i muzykologię w Zurychu, Berlinie i Paryżu. Pracuje jako krytyk literacki i filmowy dla różnych czasopism w Szwajcarii, prowadziła Solothurn Literature Days – największy festiwal literacki w tym kraju. Programowym założeniem prowadzonej przez nią imprezy było kładzenie akcentu na „początki” literatury – na to, jak powstaje, na znaczenie pierwszych zdań, na odwagę towarzyszącą procesowi tworzenia. Aktualnie szefowa domu literatury w Lenzburgu. Tego lata opublikowała swoją debiutancką powieść – Koncert dla nieustraszonych (Konzert für die Unerschrockenen). Na podstawie odnalezionych pamiętników praciotki rekonstruuje w niej życie tej sławnej swego czasu wiolonczelistki żydowskiego pochodzenia, przepadłej w szaleństwie Holokaustu.Zdjęcie: Matthias von GuntenBettina Spoerri będzie gościem spotkania Literatura na styku. Proza jako medium, które odbędzie się 23 października o godzinie 12:00 w Pałacu pod Baranami. Poetka weźmie także udział w Nocnym czytaniu, które odbędzie się 23 października o 21:00 w Cafe Szafe.