Beate Sommerfeld

Beate Sommerfeld

Dr hab. Beate Sommerfeld, prof. UAM, jest kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej oraz Zakładu Translatologii w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką filologii germańskiej, romańskiej oraz słowiańskiej na Uniwersytecie w Marburgu oraz Uniwersytecie im. Paula Valéry’ego w Montpellier. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie monografii o recepcji dzieł Franza Kafki w Polsce, w 2014 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego (monografia na temat pamiętników Hugona von Hofmannsthala, Roberta Musila oraz Franza Kafki). Jest autorką licznych publikacji z zakresu literatury austriackiej, word and image studies, antropologii mediów oraz teorii przekładu.

fot. Antonina Nowaczyk