Bartosz Wójcik

Bartosz Wójcik

Studia anglistyczne nie zniechęciły go do literatury. Być może dlatego, że po godzinach interesował się oraturą. Tu i tam publikuje i opowiada, głównie o Karaibach (m.in. „Autoportret”, „Dialog”, „Dwutygodnik”, „Dział Zagraniczny”, „Przekrój”, „Raport z literatury”, „Wizje”); bywa tłumaczem.

Od pracy woli współpracę. I stąd wspólny „Podkast Zamorski”z Olgą Godlewską, antologia Poetki na czasy zarazy redagowana w duecie z Jolantą Prochowicz czy wystawa Disco relaks kuratorowana w tandemie z Moniką Borys. Na co dzień współopiekun psa Środy i dydaktyk w Katedrze Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Wydarzenia z udziałem gościa

Niedziela, 29 października