Anna Machacz

Anna Machacz

Architektka edukacji, pedagożka, trenerka, animatorka. Od wielu lat zajmuje się organizacją i koordynacją projektów oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności dla nauczycieli i firm, spotkania integracyjne, akcje promocyjne i programy artystyczne. Autorka warsztatów oraz scenariuszy imprez edukacyjnych. Współautorka scenariuszy spektakli dla dzieci. Współzałożycielka Wydawnictwa Wrażlive, współautorka kampanii społecznej „Książka ma moc” na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wydarzenia z udziałem gościa

Środa, 18 października

Wtorek, 24 października