Anna Łazar

Anna Łazar

Kuratorka programu międzynarodowej współpracy artystycznej Wolne Słowo w ramach projektu Gdańsk Miasto Literatury, pomysłodawczyni i realizatorka projektów w zakresie kultury współczesnej, tłumaczka (m.in. Ilya Kaminsky, Republika Głuchych, wyd. Warsztaty Kultury w Lublinie, 2023;Oksana Zabużko, Planeta Piołun, wyd. Agora, 2022, Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki,wyd. Fundacja Katarzyny Kozyry, 2020), redaktorka książki o sztuce Aleksandry Kubiak Zrobię serce, wyd. BWA Zielona Góra, 2022, autorka tekstów (Gdańsk Miasto Literatury, „Nowa Europa Wschodnia”, „New Eastern Europe”, „Herito”, „Czas Kultury”, „Czas Literatury”), wykładowczyni na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN (2019–2023) oraz Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN (2020–2023). Pracowała w dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie (2008–2014) i Petersburgu (2015–2018) oraz jako kuratorka w Muzeum Sztuki w Łodzi (2021–2022). Kuratorka wystaw: Zabójstwo do przyjęcia (Berlin, przestrzeń miejska, 2022), W jakim pięknym miejscu jesteśmy (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2022), Ulica Słabości Lesi Pcholki (Gdańska Galeria Miejska, 2022), Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię (Biuro Wystaw w Warszawie i Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, 2021), Ukraina. Wzajemne spojrzenia (MCK w Krakowie, 2021), Stół kobiet Anny Baumgart (Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, 2020).