Anna Kierejewska

Anna Kierejewska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetu w Bonn. Z języka niemieckiego przełożyła m.in. książki Ferdinanda von Schiracha: Winę, Sprawę Colliniego, Tabu. W wolnych chwilach podróżuje, czyta literaturę austriacką i ćwiczy zumbę. Pochodzi z Milanówka, ale mieszka w Warszawie.