Anna Kałuża

Anna Kałuża

Literaturoznawczyni i krytyczka literacka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelna „Śląskich Studiów Polonistycznych”, zajmuje się estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowych, współczesną poezją i sztuką. Ostatnio opublikowała Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie (2019) oraz współredagowała monografię Płeć awangardy (2019).