Andrzej Leder

filozof kultury, psychoterapeuta
Andrzej Leder

filozof kultury, psychoterapeuta. Absolwent Akademii Medycznej UW, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Przez lata związany z pismem „Res Publica Nowa”. Autor książek: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997), Nieświadomość jako pustka (2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007), Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014). Ostatnia pozycja była nominowana do Nagrody Nike.