Alfred Gall

Alfred Gall

Prof. dr hab. nauk humanistycznych (1971), profesor w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji; założyciel i współredaktor serii wydawniczej „Polonistik im Kontext", autor biografii Stanisława Lema Leben in der Zukunft, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa niemieckiego wbg Theiss.

Alfred Gall po raz pierwszy szczegółowo przedstawia filozofa, eseistę i autora w niemieckojęzycznej biografii i starając się ustalić skąd się wzięły jego zainteresowanie astronautami i podróżami kosmicznymi, nanotechnologią i sztuczną inteligencją. Opowieść o pisarstwie i filozofii Lema Gall uzupełnia kreślonym równolegle szkicem dziejów Polski w XX wieku.