12 czerwca 2014 Drugie Życie Książki w szpitalach

Już od środy 11 czerwca, idea bezpłatnej wymiany książek pod szyldem Drugiego Życia Książki zawędruje także do szpitali. Obserwując entuzjazm, jaki wzbudzają kolejne edycje akcji, a także mając na uwadze terapeutyczny wymiar literatury i samego czytania, w 9 krakowskich szpitalach ustawione zostaną regały Drugiego Życia Książki, z których korzystać będą mogli wszyscy pacjenci. Partnerem akcji są: Wydawnictwo Literackie, Znak, Insignis, WAM, Sine Qua Non oraz IKEA Kraków. Organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Dzięki akcji pacjenci będą mogli wymieniać się książkami, nieustannie odnajdując w nich nowe historie, pomocne w mierzeniu się z trudną codziennością pobytu w szpitalu. Wśród placówek objętych akcją znalazły się: Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Gabriela Narutowicza, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, a także Szpital Położniczo-Ginekologiczny – Ujastek.

11 czerwca regały Drugiego Życia Książki trafią do 7 szpitali. W połowie czerwca można je będzie znaleźć również w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym przy ul. Strzeleckiej i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera.
 

 

Zielone regały dostarczyła IKEA Kraków, a zapełnione zostały dzięki uprzejmości współpracujących z nami krakowskich wydawnictw, do których należą Wydawnictwo Literackie, ZNAK, WAM, Sine Qua Non oraz Insignis.
Partnerem akcji Drugie Życie Książki w szpitalach jest IKEA Kraków.
 

 

Objęcie szpitali ideą bezpłatnej wymiany to bezprecedensowa akcja o dużym wymiarze społecznym i włączającym. Upowszechnienie dostępu do literatury, będące nadrzędnym celem akcji Drugie Życie Książki, nie byłoby możliwe bez pomocy fundatorów książek, za które wszystkim wydawnictwom serdecznie dziękujemy.