27 czerwca 2013 W roli głównej: Ryszard Krynicki

Kraków świętuje od wczoraj Jubileusz Ryszarda Krynickiego. Z tej niezwykłej okazji mamy dla Was premierę – filmowy zapis rozmowy, jaką przeprowadzili z poetą Malwina Mus i Jarosław Fazan.

Film jest częścią audiowizualnej biblioteki pisarzy Writers in Motion – długofalowego projektu realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt zakłada stworzenie audiowizualnych sylwetek pisarzy polskich i zagranicznych, tych mieszkających w Krakowie i tych, którzy odwiedzają miasto podczas licznych wydarzeń literackich. Wywiady z pisarzami przygotowują i prowadzą studenci oraz doktoranci Wydziału Polonistyki UJ pod opieką doświadczonych pracowników naukowych i krytyków literackich. Dla młodych ludzi to często pierwsza okazja, żeby samodzielnie przygotować i przeprowadzić wywiad z wybitnymi twórcami literatury. W ramach projektu studenci zyskują także odpowiednie przygotowanie, które pozwala im nabrać swobody przed kamerą. W ten sposób teoretyczne aspekty edukacji polonistycznej zostają uzupełnione o praktyczne umiejętności przyszłych dziennikarzy kulturalnych. Właśnie dlatego Writers in Motion to znacznie więcej niż wywiady z pisarzami – to laboratorium literatury i nowych mediów, w którym tworzą się wielorakie połączenia między wnoszącymi świeże spojrzenie na problemy literatury współczesnej młodymi ludźmi, doświadczonymi krytykami i badaczami oraz uznanymi pisarzami, którzy ukazują swoje nowe, dotąd nieznane oblicze. Powstające w ramach projektu wywiady, przygotowywane w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej – są udostępniane na otwartej licencji i wzbogacają bazę materiałów dokumentujących życie literackie Krakowa.

Już wkrótce w ramach projektu Writers in Motion zaprosimy Was do obejrzenia rozmów z Garym Snyderem, Julią Hartwig i Richardem Louriem.

Więcej o Jubileuszu Ryszarda Krynickiego.