8 listopada 2009 Książka: dzieło czy towar

Dyskusja o stanie polskiego rynku wydawniczego przyciągnęła publiczność tłumnie odwiedzającą Targi Książki w Krakowie. Beata Stasińska, Jacek St. Buras, Małgorzata Szczurek, Piotr Marciszuk, Rafał Skąpski i Anna Marchewka rozmawiali o aktualnej sytuacji wydawców i przyszłości literatury. Jedna z najważniejszych tez tego spotkania dotyczyła losu tzw. "maluchów", czyli najmniejszych instytucji wydawniczych, które - jak sugerowali uczestnicy dyskusji - powinny zostać objęte ochroną przez duże domy wydawnicze, ponieważ ukazują się w nich prawdziwe perełki literackie.