2 stycznia 2013 Spotkanie z Adamem Zagajewskim

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciech Nowak zaprasza na spotkanie z Adamem Zagajewskim. 16 stycznia 2013 roku o godz. 18.00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 24) z poetą rozmawiać będą prof. Anna Czabanowska -Wróbel, Magdalena Heydel oraz Łukasz Tischner. Wstęp wolny.

Przypominamy, że 14 grudnia Adam Zagajewski odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjął w czerwcu senat uczelni. Jak uzasadniono w uchwale, godność doktora honoris causa przyznano Adamowi Zagajewskiemu w szczególności za dokonania w dziedzinie poezji wyrażającej niepowtarzalne jednostkowe doświadczenie i to, co uniwersalne oraz za konsekwentne dążenie w działalności twórczej do zachowania równowagi między wolnością samotnej jednostki a wolnością społeczną i zbiorową solidarnością.

Doceniono też wpisany w twórczość poetycką i eseistyczną pogląd, że przeżywanie piękna, poszukiwanie prawdy i pragnienie dobra nie są zapomnianą europejska utopią, ale prawem każdego człowieka. Kolejnym argumentem było reprezentowanie literatury polskiej w świecie, a zwłaszcza podkreślenie więzi między poezją polską i obcą oraz zawarte w całej twórczości przesłanie, że kultura i wartości humanistyczne są rdzeniem demokracji, a pamięć przeszłości jest niezbędna w zrozumieniu teraźniejszości.

Uchwała Senatu UJ została poprzedzona uchwałą rady wydziału polonistyki UJ w tej sprawie oraz recenzjami prof. Anny Legeżyńskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Jacka Łukaszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, popartymi uchwałami senatów tych uczelni.


Fot. Michał Sosna