3 grudnia 2012 Dziś rocznica urodzin Josepha Conrada

155 lat temu, 3 grudnia 1857 roku, urodził się Joseph Conrad.

Niewielu jeszcze polskich pisarzy osiągnęło tak wielki międzynarodowy sukces, tworząc w obcym języku. Syn polskiego pisarza, Apolla Korzeniowskiego, wybrał język angielski jako swój własny i tworzył tylko w nim, zdobywając sławę oryginalnego stylisty i niepośledniego świadka epoki. Jak sam wyznawał, mógł tworzyć w języku angielskim, albo żadnym, albowiem to lata morskich doświadczeń na angielskich statkach, na kilku kontynentach, uczyniły zeń pisarza. Młody Konrad Korzeniowski właśnie z Krakowa wyruszył w 1873 roku w swoją morską podróż i po latach wrócił do miasta swojej młodości jako patron literatury światowej.

Festiwal Conrada, któremu patronuje Joseph Conrad, to wydarzenie na skalę światową. Co roku jesienią, w Krakowie goszczą twórcy z różnych krajów, piszący w różnych językach, reprezentujący różne kultury i różne światopoglądy. Tworzą wielobarwną mozaikę artystyczną ilustrującą bogactwo światowej literatury.