26 października 2012 Dyskusja o Miastach Literatury

Przedstawiciele najważniejszych europejskich ośrodków literackich noszących miano Miast i Regionów Literatury UNESCO oraz miast ubiegających się o ten tytuł, a także dyrektorzy programowi najważniejszych festiwali literackich na świecie zrzeszeni w stowarzyszeniu Word Alliance, spotkali się dziś (26 października, piątek) w Krakowie na Międzynarodowej Konferencji Kreatywne Miasta i Regiony: Wyzwania dla współpracy Miast Literatury. Konferencja potrwa do jutra (27 października).

Kraków to bez wątpienia miasto literatury. Jego literackość polega nie tylko na tym, że tu mieszka i tworzy wielu pisarzy, ale także na tym, że tu niezwykle rozwinięty jest rynek wydawniczy i tu jest jeden z najstarszych w Europie ośrodków akademickich kształcący m.in. w kierunkach humanistycznych - mówiła podczas otwarcia konferencji Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta.

Od lat pokazujemy, jak ważna dla Krakowa jest literatura, czego dowodem była m.in. organizacja Spotkania Poetów z udziałem dwójki Noblistów – Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2000 roku, organizacja takich festiwali jak Festiwal Conrada czy Festiwal Miłosza, a także przystąpienie do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) i wreszcie starania o uzyskanie tytułu Miasta Literatury UNESCO – wyliczała Magdalena Sroka.

Konferencja Kreatywne Miasta i Regiony: Wyzwania dla współpracy Miast Literatury stanowi część dwuletniego programu Reading Małopolska (Czytanie Małopolski) wspieranego przez Unię Europejską ze środków Małopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013. W jego ramach Małopolska i jej stolica - Kraków komunikują swoje dziedzictwo literackie, a także chcą stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowej sieci miast kreatywnych w dziedzinie literatury.