22 października 2012 Literacka Małopolska

Zaczął się literacki tydzień w Krakowie. Zobacz spot promocyjny Literackiej Małopolski.

Reading Małopolska to wspierany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt, w ramach którego Małopolska i jej stolica, Kraków, chcą komunikować swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci współpracy regionów kreatywnych w dziedzinie literatury.

W ramach programu Reading Małopolska zaplanowano szereg działań promocyjnych, nakierowanych na podkreślanie literackiego potencjału regionu. W październiku 2012 r. i w maju 2013 r. odbędą się międzynarodowe konferencje z udziałem wybitnych panelistów, reprezentujących najprężniejsze ośrodki kulturalne oraz instytucje życia literackiego na całym świecie, m.in. Miasta Literatury UNESCO, ICORN, PEN International.

Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013