19 października 2012 Miasto poetów w sieci

Jest leżącą w samym sercu Europy kuźnią talentów, słynie z poezji, literatury i niepowtarzalnego twórczego klimatu. Do odkrywania literackiego Krakowa i okolic śladami Lema, Mrożka i Miłosza zachęcają twórcy portalu Reading Małopolska – nowego w sieci adresu dla literackich podróżników – opisuje Anna Legierska w portalu Culture.pl.

Przeczytaj pełny tekst

Przypominamy, że Reading Małopolska to wspierany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt, w ramach którego Małopolska i jej stolica, Kraków, chcą komunikować swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci współpracy regionów kreatywnych w dziedzinie literatury. W ramach programu Reading Małopolska zaplanowano szereg działań promocyjnych, nakierowanych na podkreślanie literackiego potencjału regionu. W październiku 2012 r. i w maju 2013 r. odbędą się międzynarodowe konferencje z udziałem wybitnych panelistów, reprezentujących najprężniejsze ośrodki kulturalne oraz instytucje życia literackiego na całym świecie, m.in. Miasta Literatury UNESCO, ICORN, PEN International.

Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013