14 października 2011 Kraków w ICORN

Kraków jest coraz bliższy przystąpienia do Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźctwa ICORN. Kolejnym krokiem w tych staraniach było podpisanie dziś (14 października) deklaracji o kontynuacji współpracy między Gminą Miejską Kraków a ICORN. W uroczystości, która odbyła się w Willi Decjusza udział wzięła min. Magdalena Sroka - Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta oraz Helge Lunde - Dyrektor Wykonawczy ICORN.

- Czas zmienić stosunek do uchodźctwa - mówiła podczas uroczystości Magdalena Sroka - Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta. - Nie można go postrzegać jedynie jako problemu, to także szansa dla rozwoju społeczności lokalnej. Konfrontacja z Innym zawsze pozwala redefiniować samych siebie, stawać się społeczeństwem zaangażowanym i kreatywnym - wyjaśniła Prezydent Sroka. Dodała także, że godność człowieka jest jedną z najważniejszych humanistycznych wartości i przez przystąpienie do ICORN wpisujemy się w grono dojrzałych demokracji, dla których ochrona fundamentalnych praw do tworzenia i wolności słowa jest wartością najważniejszą. - Nasz udział w ICORN to także spłata zobowiązań wobec cywilizacji, długu, który zaciągnęli nasi pisarze tworzący na uchodźctwie - powiedziała.

- Kreatywność, gościnność i solidarność - to wartości, których obecności wielokrotnie doświadczyłem w Krakowie, jestem zaszczycony, że mogę tu być i podpisywać deklarację podczas tak ważnej konferencji, która odbywa się w Willi Decjusza - mówił Helge Lunde, Dyrektor Wykonawczy ICORN. - Jestem przekonany, że Kraków będzie odgrywał kluczową rolę w sieci ICORN, a pisarze, którzy będą mogli przyjeżdżać do Krakowa będą odgrywać ważną rolę w procesach demokratyzacji świata - dodał.

W podpisanym dziś dokumencie czytamy, że obie strony, kierując się ideami wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz przestrzegania prawa do wolności słowa, wyrażają wolę kontynuacji działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźctwa ICORN i przyjęciu tytułu Miasta Azylu dla Prześladowanych Pisarzy w ramach sieci ICORN. Obie strony oświadczają także, że po spełnieniu wymogów formalnych podpiszą umowę o współpracy w ramach programu ICORN.

Podpisanie deklaracji było wydarzeniem specjalnym towarzyszącym Międzynarodowej Konferencji Bezgraniczni Ludzie, która odbywała się 13 i 14 października w Willi Decjusza.

Przypomnijmy, że decyzję o przystąpieniu Krakowa do ICORN podjęła w maju br. Rada Miasta Krakowa. ICORN zajmuje się ochroną wybitnych intelektualistów poprzez budowanie programu „writer in residence" (pisarz-rezydent) w miastach należących do sieci. Organizacja zajmuje się również ułatwianiem kontaktu i współpracy między poszczególnymi miastami sieci, dyrektorami festiwali i pisarzami, poprzez ścisłą współpracę z Unią Europejską i z międzynarodowym PEN Clubem.

Sieć istnieje od 2005 roku, w jej ramach działa już blisko 40 miast oferujących pisarzom bezpieczny azyl. Do grupy zaangażowanych miast należą m.in. Barcelona, Sztokholm, Oslo, Bruksela, Frankfurt, Palma de Mallorca i Meksyk. Miasta nie mogą same ubiegać się o uczestnictwo w sieci, są do niej zapraszane.

Zanim radni miasta Krakowa podjęli decyzję o przystąpieniu do ICORN oficjalne zaproszenie Krakowa do udziału w tej organizacji Helge Lunde - Dyrektor Wykonawczy ICORN, wystosował do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Nie bez znaczenia było także fakt, że w opinii międzynarodowej wielkie uznanie wzbudziło przyjęcie na tymczasowy pobyt (zorganizowany w bardzo krótkim czasie) i udzielenie azylu oraz niezwykłej gościnności w Willi Decjusza pisarce Marii Amelie. Autorka będzie jednym z gości 3. edycji Festiwalu Conrada, który rozpocznie się w Krakowie 2 listopada.