15 marca 2011 Magnetyczny punkt Krynickiego po hebrajsku

Wybór wierszy Ryszarda Krynickiego - poety, gościa drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada – Ryszarda Krynickiego, ukazał się niedawno w izraelskim wydawnictwie Even Hoshen. Zbiór utworów Krynickiego Nekuda magnetit (Magnetyczny punkt) zawiera wiersze w przekładzie Davida Weinfelda - wybitnego tłumacza literatury polskiej na język hebrajski.

Ryszard Krynicki
- poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Urodził się w Sankt Valentin (Dolna Austria). Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim. Pracował w redakcji dwutygodnika Student, wokół którego formowała się generacja Nowej Fali -  ruchu poetyckiego z lat 60. i 70., który demaskował obłudę i sztuczność oficjalnego życia społecznego tamtych czasów. W 1988 założył wydawnictwo a5. Autor przekładów z języka niemieckiego - m.in. Bertolda Brechta, Gotfrieda Benna, Paula Celana. Zadebiutował w roku 1968 tomikiem Pęd pogoni, pęd ucieczki, który tak jak kolejne jego zbiory był próbą wyzwolenie się z zakłamanej nowomowy. Autor następujących zbiorów wierszy: Akt urodzenia, (1969), Drugi projekt organizmu zbiorowego (1973), Organizm zbiorowy (1975), Nasze życie rośnie (1978), Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78-79 (1981), Ocalenie z nicości (1983), Niewiele więcej i nowe wiersze (1984). W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich.

Poeta wziął udział w spotkaniu poświęconym autorowi Fugi śmierci oraz w dyskusji na temat korespondencji Celana i Bachmann, podczas 2. Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada w Krakowie.