25 lipca 2019 PIK-owy Laur za promocję literatury w mediach na Festiwalu Conrada

Znasz osobę, która w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny zachęca innych do czytania? Zgłoś ją do konkursu!

 PIK-owy Laur to nagroda dla pracowników mediów, która docenia ich wkład w popularyzację czytelnictwa oraz stymuluje na tym polu jakość działań środowiska dziennikarskiego. Konkurs organizowany przez Polską Izbę Książki w tym roku po raz pierwszy został wpisany w program wydarzeń towarzyszących Festiwalu Conrada! Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca.

Nagroda PIK-owy Laur przyznawana jest dziennikarzom, którzy prezentują wiedzę o książkach oraz promują kulturę czytelniczą w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny. Dbają też, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach za sprawą publikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych, materiałów zamieszczanych na portalach internetowych oraz akcji społecznych, które wpływają na wzrost zainteresowania książkami.

 

Tę różnorodność kanałów komunikacyjnych odzwierciedlają trzy kategorie, w których przyznawane są nagrody: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych” i „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w Internecie”. W ramach konkursu przewidziano ponadto nagrodę specjalną, jako szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

 

Spośród zebranych kandydatur w każdej kategorii wyłanianych jest po trzech nominowanych, których nazwiska podawane są do publicznej wiadomości. Ich dokonania ocenia jury składające się z osobistości i ekspertów ze świata kultury i nauki. Spośród nominowanych wybierają oni po jednym laureacie w każdej kategorii. Dotychczas w pracach jury wzięli udział między innymi: prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), prof. Janusz Fogler (prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), prof. Anna Nasiłowska (krytyk literacki), dr Adam Pomorski (prezes Polskiego PEN Clubu) czy też prof. Maria Poprzęcka (historyk sztuki).

 

Konkurs organizowany przez Polską Izbę Książki, w tym roku we współpracy z Festiwalem Conrada, powstał w celu propagowania czytelnictwa w środkach masowego przekazu oraz uświadomienia potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Kandydatów do nagrody PIK-owy Laur mogą zgłaszać absolutnie wszyscy: instytucje kultury, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a przede wszystkim sami czytelnicy.

 

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesłać do 31 lipca 2019

drogą elektroniczną:

biuro@pik.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby i/lub nazwę programu zgłaszanych do nagrody;
  • uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności indywidualnej, względnie programu;
  • dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy.

 

Ogłoszenie wyników 11. edycji konkursu PIK-owy Laur odbędzie się podczas Festiwalu Conrada.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pik.org.pl