7 listopada 2010 Poezja jako kontynuacja życia

Piątego dnia Festiwalu w paśmie „Bachmann-Celan” odbyła się dyskusja „Powinowactwa z wyboru”, poświęcona postaciom dwóch niemieckich twórców. Rozmowę z Peterem Hammem, Helmutem Bottigerem, Andrzejem Kopackim, Małgorzatą Łukasiewicz i Ryszardem Krynickim poprowadził germanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (należący do zespołu Pracowni Pytań Granicznych), Łukasz Musiał.


Zdjecia: Paweł Ulatowski

Dyskutanci rozmawiali między innymi o niedawnym numerze „Literatury na Świecie” (z którą związani są Kopacki i Łukasiewicz), poświęconym korespondencji Bachmann i Celana oraz o problemie przynależności gatunkowej listów. Osią tematyczną spotkania były dialog i formy współpracy między poetami; Łukasz Musiał pytał zagranicznych gości Festiwalu – pisarzy, krytyków, eseistów; Peter Hamm jest również reżyserem – o recepcję korespondencji Bachmann i Celana w Niemczech (oraz o oczekiwania związane z jej publikacją). Jak zauważył – parafrazując słynną formułę Clausewitza - „poezja jest kontynuacją życia innymi środkami”.