5 listopada 2010 "Melancholia sprzeciwu" według Bałki i Krasznahorkaia

Drugiego dnia Festiwalu Agnieszka Sabor poprowadziła spotkanie z Mirosławem Bałką i Laszlo Krasznohorkai.

Zdjęcia: Paweł Ulatowski

Krasznohorkai – węgierski pisarz, autor „Melancholii sprzeciwu” - jest twórcą tekstu do katalogu opisującego instalację autorstwa Bałki („How it is”), wystawioną w Hali Turbin Tate Gallery. Festiwalowi goście rozmawiali między innymi o początkach swojej współpracy; Agnieszka Sabor poprowadziła dyskusję w kierunku „wspólnych doświadczeń”, charakterystycznych rzekomo dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Krasznohorkai i Bałka pozostali jednak sceptyczni wobec próby „uwspólnienia” ich twórczości przez kryterium narodowe – podkreślali kwestię indywidualności procesu twórczego, zwracali uwagę na podobieństwo swoich narracji, dystansujących się od głównych nurtów sztuki, kształtowanych „na peryferiach i z odpadków”. Drugim tematem podsuniętym przez Sabor była „ciemność”, która na różnych poziomach towarzyszy dziełom obu autorów; zdaniem krytyczki może ona mieć związek właśnie z „doświadczeniem Europy Środkowo-Wschodniej”.

Już dziś (5 listopada) w ramach Festiwalu odbędzie się projekcja „Harmonii Werckmeistera” w Kinie pod Baranami, poprzedzona wstępem Laszlo Krasznahorkaia. Pisarz weźmie także udział w długo wyczekiwanej debacie organizowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie Pępek Europy z udziałem Jurija Andruchowycza, Aleša Debeljaka, i Krzysztofa Vargi. Serdecznie zapraszamy.