2 listopada 2010 Walter Benn Michaels na dwóch spotkaniach

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu czytelnicy będą mieli dwie okazje spotkania z Walterem Bennem Michaelsem, amerykańskim krytykiem i teoretykiem literatury. Już jutro (środa, 3 listopada) wygłosi on wykład "Multiculturalism Today", a następnego dnia weźmie udział w prowadzonej przez Jana Sowę dyskusji "Gra w klasy. Polityka, społeczeństwo, kultura".

Hasła obu spotkań ukazują przekrojowo tematy, które stanowią oś akademickich zainteresowań Michaelsa; jego refleksja teoretyczna dotyka nie tylko zależności między współczesną polityką i kulturą, ale - dokładniej - związków dzisiejszego multikulturalizmu i tolerancji (rasowej, etnicznej, płciowej, kulturowej) z klasową strukturą i nierównością współczesnego społeczeństwa. Tej tematyce poświęcił głośną książkę z 2006 roku "The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality"; tę kwestię omówił również dla trzeciego numeru Dodatku Conradowskiego (dołączony do "Tygodnika Powszechnego" z 19 września b.r.).

Michaels odwołuje się do tezy, według której współczesne, neoliberalne społeczeństwa poświęcają zbyt wiele uwagi kwestiom dyskryminacji kulturowej, ukrywając w ten sposób problem bardziej istotny: coraz wyraźniejsze pogłębianie się różnic ekonomicznych między bogatymi i biednymi przedstawicielami społeczności. (Powyższe tematy pojawiają się również w jednym z wywiadów z Michaelsem, opublikowanym w Internecie).

Autor "The Trouble with Diversity" wykłada na Uniwersytecie Illinois w Chicago; jest współautorem (razem ze Stevenem Knappem) głośnego artykułu "Against Theory", zamieszczonego w Norton Anthology of Literary Criticism. W swoich tekstach sięga nie tylko do współczesnej literatury i teorii kultury; poddaje też krytyce (w The Shape of the Signifier) m.in. prace Paula de Mana. W polu jego zainteresowań pozostaje szeroko pojęta filozofia polityki; prowadzi refleksję nad założeniami programowymi i rolą dzisiejszej lewicy.

Jego kontrowersyjne rozróżnienie na "lewicowy" i "prawicowy" neoliberalizm było szeroko dyskutowane w rodzimym środowisku krytycznym i akademickim.

Projekt, nad którym obecnie pracuje Michaels - według informacji podanych na stronie jego macierzystej uczelni - dotyczy przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego, sztuki tego okresu i jej wpływu na kształtowanie się społeczeństwa; roboczy tytuł przedsięwzięcia to The Beauty of a Social Problem.