Organizatorzy

KBF

KBF to miejska instytucja kultury. Działa na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, biznesu turystyki kulturalnej, przemysłu spotkań i przemysłów czasu wolnego.

KBF to kultura, biznes, festiwale. To ludzie, którzy stoją za każdym z setek organizowanych rokrocznie wydarzeń w Krakowie. To spotkania z osobistościami świata kultury i biznesu. To emocje, które wytrącają się w nas pod dużymi scenami plenerowymi. Niezapomniane wrażenia, które wynosicie z kameralnych sal koncertowych. To wypieki na twarzy podczas wydarzeń w niezliczonych krakowskich przestrzeniach: tych dobrze znanych, które od wielu lat rozjaśniają kulturalny Kraków i tych nieodkrytych, których światło wskazuje alternatywne kierunki i tematy.

Literatura, film, muzyka, sztuki wizualne, turystyka, inicjatywy lokalne, edukacja i biznes. To 8 głównych obszarów działalności KBF. Tworzą i pracują w Krakowie i dla Krakowa: dla jego mieszkańców, dla turystów, dla tych, którzy wpadną na chwilę, ale zostaną na dłużej. Od 20 lat stawia w swojej działalności nacisk na profesjonalizm, otwartość i kulturalność.Organizuje zarówno duże krakowskie festiwale, spektakularne widowiska dla stutysięcznej publiczności, głośne w Polsce i Europie wydarzenia artystyczne, jak i niewielkie spotkania i niszowe przedsięwzięcia. Wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie i wsłuchuje się w głos mieszkańców miasta.

KBF jest organizatorem kluczowych miejskich miejskich festiwali muzycznych odwołujących się zarówno do muzyki dawnej (Misteria Paschalia), jak współczesnej (Sacrum Profanum). Głośnym echem na całym świecie odbija się Festiwal Muzyki Filmowej, jedno z najważniejszych wydarzeń z pograniczna muzyki i filmu. Festiwal Conrada to z kolei największe wydarzenie literackie w Europie Środkowej, wyróżnione m.in. EFFE Award 2019-2020, międzynarodową nagrodą dla wybitnych festiwali artystycznych; miłośnicy poezji rokrocznie odwiedzają Festiwal Miłosza. Organizuje również letnie wydarzenia plenerowe: Wianki – Święto Muzyki oraz Jarmark Świętojański.

KBF to także operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – pierwszej w Polsce miejskiej strategii promocji czytelnictwa oraz wsparcia dla twórców i lokalnego rynku książki. Zarządza strukturami Regionalnego Funduszu Filmowego, Międzynarodowego Funduszu Filmowego i Krakow Film Commission, wspierającymi realizację krajowych i międzynarodowych produkcji filmowych w Krakowie i Małopolsce.

 

FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO

Głównym celem statutowym Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, jak również pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie. W statucie zapisano ponadto m.in. dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, a także działalność artystyczną oraz promowanie takiej działalności. Wśród kluczowych zadań Fundacji znajduje się także nadzór właścicielski nad dziedzictwem, jakie stanowią spuścizna i tradycja „Tygodnika Powszechnego”.

Fundacja jest pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, który od roku 2009 współorganizuje z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym. Festiwalowi Conrada towarzyszą także inne działania Fundacji z dziedziny promocji literatury i czytelnictwa, którym patronuje „Tygodnik Powszechny”, jak np. trwająca od roku 2009, wspierana przez MKiDN oraz Uniwersytet Łódzki ogólnopolska akcja społeczna „Lekcje czytania z…”, pobudzająca rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi. „Lekcje …” to warsztaty dyskusyjne dla licealistów, podczas których uczą się oni od pisarzy, eseistów, badaczy i krytyków literackich rozmawiać o literaturze.

Innym ważnym projektem Fundacji jest współorganizowany z Miastem Wrocław, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Polski Międzynarodowy Festiwal Historyczny „Wiek XX – Anamneses”, poświęcony refleksji nad historią dwudziestego wieku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w maju 2012, a druga w listopadzie 2013 r. 

Trzeci projekt festiwalowy Fundacji to Copernicus Festival, który ma na celu pokazanie różnych wymiarów obecności nauki w kulturze oraz refleksję nad wzajemnym wpływem i przenikaniem się koncepcji naukowych, religii, literatury i sztuki. Pierwsza edycja Festiwalu, współorganizowana z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacją Centrum Kopernika, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Muzeum Narodowym w Krakowie, przy wsparciu Miasta Krakowa oraz Fundacji Johna Templetona, odbyła się w Krakowie, w maju 2014 r. 

Fundacja organizowała lub współorganizowała także wiele innych przedsięwzięć kulturalnych: od koncertów muzycznych towarzyszących corocznym galom wręczenia Medali św. Jerzego, z udziałem m.in. Collegium Vocale Gent pod dyr. Philipa Herreweghe i Kevina Kennera, poprzez obchody 60-lecia Tygodnika Powszechnego w roku 2005, po festiwal muzyki Astoria Piazzolli „Dni Tanga” w roku 2007. Z inspiracji Fundacji zrodził się nagrodzony Fryderykiem projekt PIAZZOFORTE łączący muzykę Piazzolli i klasyków: Bacha i Chopina.

Fundacja pełni funkcje właścicielskie w spółce z o.o. Tygodnik Powszechny (wydawcy „TP), a także realizuje projekty wydawnicze, w ramach których pozyskuje środki (publiczne i prywatne) na finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, dzięki czemu pismo rozwija się, unowocześnia, wydaje liczne dodatki tematyczne i dołącza inserty z filmami, muzyką oraz mulitmediami.

W latach 2002 – 2011 Fundacja sprawowała także opiekę, finansowała i uczestniczyła w prowadzeniu Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie - instytucji powstałej po śmierci redaktora naczelnego „TP” w styczniu 1999 r., dla ocalenia i opracowania ogromnych zbiorów, które kiedyś znajdowały się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów. W Archiwum powstał cyfrowy reprint roczników „TP” z lat 1945 – 2005 i katalog archiwum korespondencji J. Turowicza z ponad 1200 korespondentami. Obecnie, w oparciu o jego zbiory powstaje monografia życia i twórczości współtwórcy i wieloletniego Redaktora Naczelnego „TP” pod redakcją Tomasza Fiałkowskiego. W roku 2012 , decyzją spadkobierców Jerzego Turowicza, zbiory Archiwum, po opracowaniu (skatalogowaniu i częściowej digitalizacji), zostały przekazane do Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersytetu im. Jana Pawła II W Krakowie.