Rada programowa

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest prof. Michał Paweł Markowski (UJ) - Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois at Chicago oraz visiting professor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Eseista, krytyk literacki, wydawca i tłumacz. Autor ponad 20 książek na temat literatury i filozofii. Ostatnio opublikował: Słońce, możliwość, radość (zbiór esejów o sztuce i literaturze, 2010), Powszechną rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura (2012) oraz Politykę wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki (2013). Współwydawca dwóch serii: Hermeneia oraz Horyzonty nowoczesności, członek redakcji Tekstów Drugich oraz The Slavic Review. Laureat wielu nagród, ostatnio uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego. Jego najnowsza książka, Dzień na ziemi. Proza podróżna (Wyd. Poznańskie, 2014), łączy fikcję powieściową, eseje podróżnicze i fotografie.

 

Dyrektorem programowym jest Grzegorz Jankowicz – (ur. 1978) – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada, pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, współpracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor działu Kultura „Tygodnika Powszechnego”. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego, członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus, członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się przygotowany na Salon du livre 2015 w Paryżu tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015). Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). Mieszka w Krakowie.

Urszula Chwalba – Dyrektor Wykonawczy Festiwalu Conrada. Kierownik Działu Literackiego w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Manager kultury, od wielu lat inicjuje i koordynuje projekty promujące czytelnictwo. Pomysłodawczyni licznych literackich akcji w przestrzeni miejskiej. Odpowiada za realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.