Ryszard Nycz

Teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury.
Ryszard Nycz

Teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1998 roku profesor Instytutu Badań Literackich PAN, a od 2002 roku profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Subsydient Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje projektem badawczym Polska nowoczesność: poetyka i kultura. Redaktor dwumiesięcznika Teksty Drugie, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Collegium Invisible. Wykładał na uczelniach w Wiedniu, Brazylii, Moguncji, Uppsali i na uniwersytecie Yale w New Hevan, a jego wykłady odczytywane były na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. Sorbonie, Harvardzie czy Uniwersytecie Lwowskim. Zainteresowany głównie teorią literatury, historią literatury (w szczególności od okresu Młodej Polski po współczesność) i historyczną poetyką kulturową. Autor ponad 160 publikacji, w jego dorobku znajdują się takie m.in. takie tytuły jak Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu (1984), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze (1995), Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie (1997), czy Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001). Ryszard Nycz poprowadzi dyskusję Polityka wrażliwości. Jak uprawiać humianistykę dziś, która odbędzie się 23 października o 19:00 w Pałacu pod Baranami.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.