Krzysztof Żwirski

zajmuje się krytyką postkolonialną i kulturą audiowizualną Bliskiego Wschodu
Krzysztof Żwirski

Doktorant w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, gdzie zajmuje się krytyką postkolonialną i kulturą audiowizualną Bliskiego Wschodu. Uczestnik projektu Wyzwania w promocji literatury. Doktorant poprowadzi spotkania: Literatura na styku. Proza jako medium, na które zapraszamy do Pałacu pod Baranami 23 października o godzinie 12:00, Literatura na styku. Domy dla literatury, które odbędzie się tego samego dnia w Pałacu pod Baranami o godzinie 14:30 i Nocne czytanie. Spotkanie autorskie, które odbędzie się 23 października o 21:00 w Cafe Szafe.