Krzysztof Czyżewski

animator kultury, eseista, tłumacz, twórca Fundacji „Pogranicze”
Krzysztof Czyżewski

(ur. 1958) - Animator kultury, eseista, tłumacz, twórca Fundacji „Pogranicze”, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Za dotychczasową pracę Czyżewski otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji POLCUL, Nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego, Nagrodę paryskiej „Kultury”, Nagrodę im. Gabora Bethlena dla człowieka Europy Środkowej, Nagrodę „Małego Berła Kultury Polskiej” przyznanej przez Jerzego Giedroycia, Medalu św. Jerzego przyznanego przez „Tygodnik Powszechny”, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na Świecie oraz Międzynarodową Nagrodę im. Aleksandra Langera. Otrzymał również Order Giedymina i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek Ścieżka pogranicza oraz Linia powrotu. Inicjator programów dialogu międzykulturowego między innymi w Europie Środkowej, na Bałkanach i Azji Środkowej. W latach 2012–2013 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Europejskiej Stolicy Kultury 2016.