Alfred Gall

Alfred Gall

Prof. dr hab. nauk humanistycznych (1971), profesor w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji; założyciel i współredaktor serii wydawniczej „Polonistik im Kontext", autor biografii Stanisława Lema Leben in der Zukunft, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa niemieckiego wbg Theiss.

Alfred Gall po raz pierwszy szczegółowo przedstawia filozofa, eseistę i autora w niemieckojęzycznej biografii i starając się ustalić skąd się wzięły jego zainteresowanie astronautami i podróżami kosmicznymi, nanotechnologią i sztuczną inteligencją. Opowieść o pisarstwie i filozofii Lema Gall uzupełnia kreślonym równolegle szkicem dziejów Polski w XX wieku.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2022

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.