22 października 2018 Michał Matlak laureatem Nagrody Ambasady Luksemburga

Michał Matlak, autor eseju Lekcja z Brexitu, został laureatem Nagrody Ambasady Luksemburga przyznawanej dla młodego Autora, piszącego na tematy europejskie.

„Nagrodzony esej interesująco pokazuje różne punkty widzenia na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) i znaczenie tego gestu dla przyszłości Europy. Tłumaczy głębokie różnice między brytyjskim i kontynentalnym punktem widzenia, oparte na odmiennej wizji tożsamości kulturowej. Uświadamia, że brytyjskiej zasadzie izolacji odpowiadają ruchy integracyjne w ramach samej Unii. Napisana w dobrym stylu dziennikarskiej analizy i wywiedziona z praktyki politycznej praca P. Michała Matlaka może służyć za wzór zwięzłego opisu złożonej sytuacji polityczno-kulturowo-ekonomicznej Unii Europejskiej wywołanej brytyjskim dążeniem separatystycznym” – tak werdykt uzasadnia jury Nagrody.

Laureat, oprócz statuetki, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 EUR, która posłuży jako stypendium na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu Laureata w jednym apartamentów z usytuowanych w Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster w Luksemburgu. Podczas rezydencji Instytut Pierre'a Wernera / Institut Pierre Werner (IPW) ułatwi także kontakty Laureata, zgodnie z jego zainteresowaniami, z odpowiednimi luksemburskimi i europejskimi instytucjami. Rezydencja zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019 roku i potrwa trzy tygodnie.

Fundatorem Nagrody, przyznanej w ramach 10. edycji Festiwalu Conrada jest Ambasada Wielkiego Księstwa Pierre Werner (IPW) oraz z Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Instytutem Pierre'a Wernera /Institut