Conrad Festival 2021

natura przyszłości
15:00
Wydarzenia towarzyszące

Seminarium sebaldowskie

Seminarium sebaldowskie

Prowadzenie: Urszula Pieczek

Prelekcje:
Uwe Schütte, Natura i przyszłość. W.G. Sebald czyta Stanisława Lema
Małgorzata Łukasiewicz, Motto i przypis
Katarzyna Kończal, Zoografie Sebalda
Małgorzata Lebda, Czujące ciało. Somaestetyka Sebalda

„Patrz w książkę! Kto zagląda do książki, nie płacze” – tymi słowami nauczyciel napomniał szlochającego chłopca w przytoczonej przez W.G. Sebalda opowieści zamieszczonej w przedmowie do oryginalnego wydania Opisu nieszczęścia. Rada ta, podobnie jak cała twórczość autora Pierścieni Saturna, w zaskakujący sposób rezonuje z tematem tegorocznej edycji Festiwalu Conrada. W swoich dziełach niemiecki pisarz nie bał się stawiać pytań o naturę rzeczy i zdarzeń oraz źródła narracji o nich, a dosłownie rozumiane środowisko przyrodnicze częstokroć przedstawiał jako jedyne remedium na napędzane ludzkimi rękoma dzieje zniszczenia.

Pisarstwo Sebalda niezmiennie intryguje, inspirując do twórczych poszukiwań czytelników, pisarzy i literaturoznawców. Podczas seminarium współpracownik autora Uwe Schütte, tłumaczka Małgorzata Łukasiewicz, badaczka Katarzyna Kończal oraz poetka Małgorzata Lebda opowiedzą o naturze tej prozy, o zaludniających ją postaciach: wyrzutkach, outsiderach, fantastach niezmiennie poszukujących przejawów prawdziwego życia, a także chętnie czytanych przez Sebalda twórcach – Stanisławie Lemie i Friedrichu Hölderlinie. Porozmawiają o nie-ludzkich podmiotach w dziełach niemieckiego autora i w historii świata, także tej niebyłej: przeszłej i przyszłej.

Spotkanie będzie dostępne na:
FB Conrad Festival, 
FB Tygodnik Powszechny 
- kanale YouTube KBF 

 

17 października, godz. 15:00 online

10:00
Kongres książki

Śniadanie wydawców

Ładuję szczegóły wydarzenia...

12:00
Pasmo dla dzieci i rodzin

Papierowy ogród

Ładuję szczegóły wydarzenia...

21:00
Pasmo filmowe

Nature Is My Homeland

Ładuję szczegóły wydarzenia...

11:00
word2picture

Spotkanie z Henningiem Adamem

Ładuję szczegóły wydarzenia...

18:00
Pasmo filmowe

Meksykańska walizka

Ładuję szczegóły wydarzenia...

21:00
Pasmo filmowe

Siłaczki

Ładuję szczegóły wydarzenia...

18:00
Pasmo filmowe

Meksykańska walizka

Ładuję szczegóły wydarzenia...

11:00
Kongres książki

Polska czytająca

Ładuję szczegóły wydarzenia...

18:00
Pasmo filmowe

Mała mama / Petite Maman

Ładuję szczegóły wydarzenia...

20:00
program główny

Gala Nagrody Conrada

Ładuję szczegóły wydarzenia...

Brak wydarzeń w wybranym pasmie

To, ze tutaj nie znalazłeś nic ciekawego dla siebie nie oznacza,
że nie znajdziesz czegoś w innych działach