Lekcje czytania z Josephem Conradem

Lekcje czytania to ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące czytelnictwo wśród młodzieży, organizowane od wielu lat przez Fundację Tygodnika Powszechnego. Pozalekcyjne spotkania z literaturą mają zachęcić licealistów do wnikliwego odbioru tekstu i rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia. Tegoroczne pasmo Lekcji Czytania, skoncentrowane wokół postaci Josepha Conrada, ma na celu przybliżenie uczniom pisarza znanego im z listy szkolnych lektur. W programie przewidzianych jest 20 lekcji przeprowadzanych w szkołach. Będą to tematyczne spotkania prowadzone przez ekspertów-literaturoznawców, z których każde skoncentrowane będzie wokół wybranego tekstu Conrada. Uczestnicy akcji będą wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób literatura może dostarczyć odpowiedzi na najbardziej palące wyzwania współczesności, m. in. kwestie związane z migracją, geopolityką, terroryzmem, innością, podróżami oraz szeroko rozumianym kryzysem kultury. Zgłoszenia będzie można przesyłać na adres lekcjeczytania@tygodnik.com.pl.

 

 

Dodatkowo na naszej stronie internetowej dostępnych jest pięć scenariuszy lekcji, niezwykłych rozmów zainicjowanych przez filozofa literatury Grzegorza Jankowicza, zachęcającego do myślenia o dzisiejszym świecie za pomocą Conradowskiej prozy, które będą mogli wykorzystać podczas lekcji nauczyciele szkół średnich dzięki materiałom udostępnionym jako pokłosie obchodów Roku Conrada. Więcej informacji tutaj.