Edukacja

Międzynarodowy Festiwal Conrada w Krakowie to nie tylko wielkie święto literatury, ale również doskonały moment, aby zainteresować młodzież czytaniem książek

Międzynarodowy Festiwal Conrada w Krakowie to nie tylko wielkie święto literatury, ale również doskonały moment, aby zainteresować młodzież czytaniem książek. Tym bardziej, że tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia – „wspólnoty” – podatne jest na różnorodne interpretacje i analizy. Samo zjawisko wspólnotowości pozostaje dla młodych ludzi bardzo bliskim, nawet jeśli nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Wszak , jako klasa oraz szerzej – jako uczniowie danej szkoły, tworzą wspólnotę. A czyż nie dążą oni również do tworzenia wspólnot koleżeńskich, przyjacielskich, towarzyskich?

Wierząc, że wydarzenia kulturalne mają wielką moc edukacyjną, przygotowaliśmy z okazji festiwalu dwa wyjątkowe scenariusze lekcji zainspirowane ideą przewodnią tegorocznej edycji. Autorami konspektów są krakowscy nauczyciele, a ich treść zgodna z podstawą programową.

Twórca konspektu Międzyludzka, religijna, kulturowa, majątkowa i mieszkaniowa – czym jest wspólnota?, przeznaczonego na zajęcia z języka polskiego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej, wykorzystuje teksty czterech lektur, aby zgłębić złożoność i bogactwo zjawiska wspólnoty, odkryć różne oblicza wspólnot ludzkich oraz razem z młodzieżą skonstruować definicję tego pojęcia. Mateusz Wrona, autor scenariusza oraz współautor popularnych książek Mitologia słowiańska oraz Czarty, biesy, zjawy. Opowieści z pańskiego stołu, na co dzień pracuje jako polonista w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie.

 Pobierz konspekt

Magdalena Boczar, pedagog i neurologopeda, stworzyła ciekawy scenariusz dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Przed uczniami rozpoczynającymi naukę w nowej szkole stoi trudne zadanie zbudowania relacji i wspólnoty z koleżankami i kolegami z klasy, z nauczycielami oraz całą społecznością szkolną. Podczas zajęć na bazie konspektu Zrywanie pęt, czyli co nam daje wspólnota?uczniowie będą mogli zgłębić pojęcie wspólnoty, ale także zastanowić się nad przeszkodami w jej zawiązaniu oraz rozwinąć swoją empatię. Autorka, zawodowo związana z X LO im. KEN w Krakowie, jest również w trakcie studiów psychologicznych oraz nauki w szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie.

Pobierz konspekt

Serdecznie zachęcamy również do korzystania ze scenariuszy powstałych do zeszłorocznej edycji Festiwalu Conrada. Nie straciły one niczego ze swojej aktualności. Skupiają się wokół hasła „Natura przyszłości” i poruszają tematy związane z relacją człowiek-przyroda.

 

Autorka konspektu Dialog z przyrodą – konieczny i niemożliwy? Milczenie roślin Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Długosz Adamska, polonistka ze szkoły podstawowej nr 36 w Krakowie, nawiązując do wiersza Wisławy Szymborskiej, zadaje pytanie o możliwość dialogu człowieka z naturą. Scenariusz przeznaczony jest dla klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Pobierz konspekt

Natomiast Marek Piątkowski, prezes fundacji Aeris Futuro, proponuje razem z uczniami rozprawić się z najpopularniejszymi mitami narosłymi wokół tematu ekologii. Zajęcia przewidziane są jako projekt, który można przeprowadzić w ramach godziny wychowawczej, ale również lekcji biologii. Szczególny nacisk autor scenariusza „Natura przyszłości? Jest ukryta w teraźniejszości”. Od czego zacząć pozytywną zmianę? Od rozbicia mitów, kładzie na samodzielne zdobywanie wiedzy, korzystanie ze sprawdzonych źródeł oraz umiejętności dyskusji i krytycznego myślenia.

 Pobierz konspekt

Zapraszamy serdecznie do korzystania z konspektów lekcji powstałych z okazji kolejnych edycji Festiwalu Conrada. Mamy nadzieję, że będą one punktem wyjścia i inspiracją do ciekawych spotkań i rozmów z młodzieżą.

Do zobaczenia na Festiwalu Conrada!