Inne przyszłości: Stanisław Lem na Festiwalu Conrada

20.10 | godz. 15.00
Inne przyszłości. Dyskusja z udziałem Kseni Olkusz, Magdaleny Świerczek-Gryboś i Michała R. Wiśniewskiego

Prowadzenie: Michał Sowiński

Przyszłość jest złudzeniem. I nie chodzi tu bynajmniej o nihilistyczną deklarację nadciągającego końca czasów, a raczej stwierdzenie faktu oczywistego – tworząc kolejne opowieści, bez których nie potrafilibyśmy zrozumieć świata ani siebie samych, zawsze opisujemy to, co istnieje tu i teraz. Literatura jako szczególny rodzaj narracji o rzeczywistości to wypadkowa aktualnych w danym momencie lęków i nadziei. Paradoksalnie widać to najlepiej w powieściach z gatunku fantasy i science fiction, gdy autorzy i autorki zabierają nas w miejsca i czasy bardzo odległe od naszego codziennego doświadczenia. Przyszłości opisać się nie da, można jednak diagnozować wektory ruchu teraźniejszości. Dlatego to właśnie ta literatura, wyzwolona z konwencji prostej mimetyczności, odgrywa rolę szczególną w dyskusji o naturze przyszłości. Bez niej nie mieliśmy gdzie ćwiczyć naszej wyobraźni.

Miejsce: Pałac Potockich

 

22.10 | godz. 17.00
Tłumaczka i jej pisarz. O przekładzie Lodu na angielski. Spotkanie z Ursulą Phillips i Jackiem Dukajem

Prowadzenie: Maciej Jakubowiak

Czy można przetłumaczyć Lód na angielski? Jakie problemy wiążą się z przekładem tekstu pełnego neologizmów, a w dodatku głęboko osadzonego w pewnej (choć alternatywnej) rzeczywistości historycznej nieznanej brytyjskiemu odbiorcy? Jak wygląda współpraca między pisarzem a tłumaczką i do kogo należy ostatnie słowo w sprawie przekładu? O tym wszystkim opowiedzą tłumaczka Ursula Phillips i jej pisarz – Jacek Dukaj.

Miejsce: Pałac Potockich

Spotkanie będzie dostępne również online na:
FB Conrad Festival, 
FB KMLU
- kanale YouTube KBF 
platformie PLAY KRAKÓW

 

23.10, godz. 17.00
Wypędzony z Wysokiego Zamku. O biografii Stanisława Lema. Spotkanie z Agnieszką Gajewską

Prowadzenie: Inga Iwasiów, Karolina Szymaniak

Stanisław Lem niechętnie i zdawkowo opowiadał o swoim życiu prywatnym. Tę opowieść pozostawił innym. Agnieszka Gajewska dotarła do nowych źródeł i dzięki nim zrekonstruowała nie tylko życie Lema, ale też losy żydowskiej inteligencji przedwojennego Lwowa. Przed czytelnikiem odkryty zostaje szereg zakamuflowanych odniesień do granicznych przeżyć pisarza z czasów wojny i Zagłady, które były fundamentalne dla jego późniejszej twórczości.

Miejsce: Pałac Potockich

Spotkanie będzie dostępne również online na:
FB Conrad Festival, 
FB KMLU
- kanale YouTube KBF 
platformie PLAY KRAKÓW

 

23.10, godz. 19.00
Życie w przyszłości. Spotkanie z Alfredem Gallem

Prowadzenie: Marcin Wilk

Alfred Gall po raz pierwszy szczegółowo przedstawia Stanisława Lema jako filozofa, eseistę i autora w niemieckojęzycznej biografii, starając się ustalić, skąd się wzięły jego zainteresowanie astronautami, podróżami kosmicznymi, nanotechnologią i sztuczną inteligencją. Gall uzupełnia opowieść o pisarstwie i filozofii Lema kreślonym równolegle szkicem dziejów Polski w XX wieku.

Spotkanie będzie dostępne online na:
FB Conrad Festival, 
FB KMLU
- kanale YouTube KBF 
platformie PLAY KRAKÓW