idea

Zarówno kino, jak i literatura to przestrzenie nieskończonych inspiracji, obrazów i historii. Każda z nich dysponuje innymi środkami wyrazu, ale gdy bliżej im się przyjrzeć, widzimy, że w tym twórczym połączeniu potrafią niezwykle łatwo stworzyć nową jakość. Word2Picture powstało z potrzeby wzmocnienia dialogu pomiędzy tymi dziedzinami. Naszym celem jest odkrycie i uwolnienie potencjału filmowego drzemiącego w literaturze.

Word2Picure to nowatorska platforma kreatywna stworzona dla wydawców literatury polskiej oraz producentów filmowych i serialowych. „To miejsce wymiany kontaktów, doświadczeń, zacieśniania współpracy. Poznając lepiej swoje potrzeby i wymagania, będziemy w stanie lepiej się komunikować, a co za tym idzie - zaoferować widzom i czytelnikom kolejne znakomite dzieła. To przestrzeń, w której zarówno debiutanci, jak i doświadczeni wydawcy i producenci będą mieli możliwość znalezienia pomysłu dobranego do swoich potrzeb” – zapewnia Ewa Bolińska-Gostkowska, kuratorka i jedna z pomysłodawczyń wydarzenia, a na co dzień redaktorka w wydawnictwie Znak.

Filmowcy sięgają po książki, bo łatwiej wypromować produkcję opartą o popularną historię, a samo stworzenie scenariusza następuje szybciej. Przeczytaj artykuł o Word2Picture i adaptacjach filmowych na Spider's Web >>

Nieprzypadkowo Word2Picture działa w Mieście Literatury UNESCO, którego priorytetem jest kreowanie postaw czytelniczych i promowanie literatury. W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzmożoną współpracę między branżą wydawniczą a sektorem filmowym. Mocniejsze powiązanie filmu z literaturą staje się nowym narzędziem promocji czytelnictwa i w efekcie wzbogaca polską kinematografię o kolejne wartościowe produkcje czerpiące z literackich światów. Wszystkie działania idące w tym kierunku wspierane są w naturalny sposób poprzez działania Krakow Film Commission.  

Naturalnym wyborem jest połączenie Word2Picture z Festiwalem Conrada. Wydarzeniem, które każdego roku gromadzi kilkunastotysięczną publiczność czytelników i ekspertów, w tym uczestników Targów Książki. „Od 2016 roku częścią Festiwalu są wydarzenia branżowe poświęcone polskiemu rynkowi książki, jego kondycji i możliwym sposobom promocji literatury na rodzimym rynku. Dzięki obecności Word2Picture jesteśmy w stanie poszerzyć tę dyskusję o niezwykle istotnego na tym polu gracza, czyli rynek filmowy, którego rola w promocji literatury jest nie do przecenienia” – mówi Urszula Chwalba, dyrektor wykonawcza Festiwalu Conrada oraz kierowniczka zespołu literackiego KBF.

Word2Picture to szereg działań o charakterze branżowym, profesjonalnym i promocyjnym. To  prezentacje wyłonionych w trakcie naboru książek z potencjałem na adaptację, które następnie trafiają do producentów filmowych i telewizyjnych z rekomendacjami organizatorów. Warsztaty dla wydawców oraz aktualny przegląd rynku książki dla producentów filmowych, podczas których zbliżamy branże, nawiązujemy nowe kontakty i wymieniamy się uwagami na temat trendów. To wreszcie warsztaty i spotkania otwarte dla publiczności festiwalowej, które pokazują kulisy powstawania głośnych produkcji filmowych i telewizyjnych opartych na literackich pierwowzorach. Liczymy na to, że wszystkie te działania zaowocują w przyszłości szeregiem produkcji filmowych.

Organizatorem wydarzenia jest KBF, operator programów Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Krakow Film Commission. Partnerem jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Wydarzenie odbywa się w ramach Festiwalu Conrada i jest częścią pasma Przemysły książki.