Hasło 10. edycji

POP – hasło dziesiątej edycji Festiwalu Conrada – rozumiemy w szczególny sposób. Chodzi o rdzeń naszego aktualnego doświadczenia kulturowego i politycznego.

POP przywodzi na myśl kilka kategorii, takich jak populacja, popularność czy populizm. Wszystkie one wywodzą się z tej samej podstawy etymologicznej, którą stanowi łaciński rzeczownik populus oznaczający lud. Ten ostatni natomiast pochodzi od jeszcze starszego – protoitalskiego – słowa poplos, którym określano armię. Ciekawe, że pojęcie, za pomocą którego odnosimy się dziś do zbiorowości o charakterze politycznym, u swych początków posiadało sens militarny. Wynika z tego, że pierwotnie dana grupa ludzi przekształcała się we wspólnotę z chwilą, w której na jej drodze pojawiał się wróg. Nie pochodzenie, nie miejsce urodzenia, nie język, lecz zewnętrzne zagrożenie stanowiło i nadal stanowi impuls do zawiązania politycznego aliansu.

Jeśli zadajemy dziś pytanie o POP, to dlatego, że interesują nas zjawiska i siły, które oddziałują na jednostki oraz grupy, skłaniając (nierzadko wręcz zmuszając) je do łączenia się ze sobą w mniej lub bardziej trwałe wspólnoty. Zajmujemy się mechanizmami kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi, które mają na nas przemożny wpływ, które nas ujednolicają, pobudzają, ukierunkowują, ograniczają, zniewalają i obezwładniają.

Poszczególnym dniom tegorocznej edycji przyporządkowaliśmy następujące kategorie: Poprawność, Popularność, Popęd, Populizm, Popkultura, Popłoch i Popyt. Wraz z zaproszonymi pisarkami i pisarzami będziemy się zastanawiać nad zagrożeniami, jakie niosą ze sobą wspomniane procesy, ani na chwilę nie tracąc z oczu literatury, która – jak zawsze – będzie dla nas najważniejszym językiem służącym refleksji na temat współczesnego świata. Refleksji i dyskusji, albowiem jesteśmy przekonani, że właśnie one dwie pozwalają w najskuteczniejszy sposób przeciwstawić się rozmaitym formom opresji, których dziś doświadczamy.

Grzegorz Jankowicz

Dyrektor Programowy Festiwalu Conrada