Nagroda Conrada 2018

Zakończyliśmy zgłoszenia do kolejnej edycji Nagrody Conrada - najważniejszego w Polsce wyróżnienia dla debiutantów literackich w kategorii proza. Przypominamy: Nagroda honoruje autorów książek wydanych w roku ubiegłym. Laureata tegorocznej Nagrody poznamy – tradycyjnie już – w ostatnim dniu Festiwalu Conrada.

Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji kapituła Nagrody w składzie: prof. Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz) wskaże pięć nominowanych tytułów. O ostatecznym werdykcie zdecydują wspólnie: czytelnicy i członkowie kapituły. Uroczyste wręczenie Nagrody zaplanowano na finał Festiwalu Conrada, a wcześniej – przez cały festiwalowy tydzień -  odbywać się będą spotkania z autorami nominowanych książek.

Przypominamy: celem przyznawanej od 2015 roku Nagrody Conrada jest kreowanie nowych głosów w polskiej literaturze, zainteresowanie szerokiej publiczności twórczością debiutantów oraz wsparcie dla pisarzy w okresie między wydaniem pierwszej a drugiej książki. Na wyróżnienie składa się nagroda pieniężna w wysokości 30 tys. złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz promocja zwycięskiej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Dotychczas laureatkami Nagrody były trzy pisarki: Liliana Hermetz (2014), Żanna Słoniowska (2015) i Anna Cieplak (2016). 

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Instytutu Książki oraz Fundacji „Tygodnika Powszechnego”.

Regulamin Nagrody Conrada dostępny jest tutaj.

 

 

Nagroda Ambasady Luksemburga / Prix de l’Ambassade du Luxembourg

W związku z 10. Edycją Festiwalu Conrada Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej ufunduje we współpracy z Instytutem Pierra Wernera /Institut Pierre Werner (IPW)oraz z Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Nagrodędla młodego Autora, piszącego na tematy europejskie. Nagroda będzie składać się z grantu finansowego oraz rezydencji w Luksemburgu.

Nagrodę stanowi grant w wysokości 2.500 EUR, który posłuży jako stypendium na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu Laureata w jednym z apartamentów gościnnych, usytuowanych w Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster w Luksemburgu. Podczas rezydencji Instytut Pierra Wernera / Institut Pierre Werner (IPW)ułatwi także kontakty Laureata, zgodnie z jego zainteresowaniami, z odpowiednimi luksemburskimi i europejskimi instytucjami. Rezydencja zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019 roku i potrwa trzy tygodnie.

Prace konkursowe mogą przybrać dowolną formę gatunkową (np. utwór literacki, esej, rozprawa akademicka, projekt), ale muszą przedstawiać polskie lub związane z Polską spojrzenie na Europę, odzwierciedlające stosunek młodszego pokolenia do Unii Europejskiej oraz przyszłości Europy. Teksty nie mogą zawierać żadnych rasistowskich ani seksistowskich odniesień lub dyskryminować mniejszości. Nie mogą też propagować żadnej ekstremistycznej ideologii. 

Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę, a kandydaci do Nagrody Ambasady Luksemburga nie mogą mieć więcej niż 35 lat i powinny być obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, mieszkającymi w Polsce co najmniej przez ostatnie trzy lata. Ważna będzie także znajomość języków obcych: niemieckiego, francuskiego lub angielskiego.

Teksty prosimy wysyłać drogą elektroniczną w formacie doc lub docx na adres: nagroda.luksemburg@conradfestival.pl najpóźniej do dnia 1 września 2018 r, do godz. 12:00. Wszystkie warunki, jakie muszą spełnić kandydaci no Nagrody przedstawione są w osobnym regulaminie.