O festiwalu

Festiwal Conrada – organizowany przez Miasto Kraków, KBF (operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO) oraz Fundację Tygodnika Powszechnego – to największe międzynarodowe wydarzenie literackie w Polsce i jedno z największych w Europie.

Festiwal literatury jest świętem, małą wyspą utopii wśród codzienności, enklawą wspólnoty i wzajemnej wymiany. To wielka rozmowa, do której włączyć mogą się wszyscy, przestrzeń, w której naturalnie rozpędza się swobodny lot myśli i idei. Współczesny świat mnoży przed nami wyzwania, pytania i wątpliwości. Literatura – zdarza się – dodaje jeszcze swoje własne, całkiem nowe. To jednak pytania, które zbliżają nas do zrozumienia świata i samych siebie, wskazują inspirujące kierunki.

Zrozumienie wyłania się z kontaktu, ze spotkania. Dlatego podczas festiwalu dbamy o to, by okazji do spotkań było pod dostatkiem, by móc usłyszeć głosy z różnych miejsc świata, by wydarzenia poruszały, skłaniały do namysłu i dawały napęd, by angażowały jednakowo „stronę pisarską” jak i „stronę czytelniczą”. Rozmowy i dyskusje, wspólna lektura, warsztaty i spacery, „Kongres książki”, Nagroda Conrada, pokazy filmowe, działania na styku literatury, muzyki i teatru to tylko część wydarzeń, które składają się na to wielkie święto słowa.

Patron festiwalu, Joseph Conrad, przypomina nam, że czasem zrozumienie wymaga spojrzenia z oddali. Pisał w swoim trzecim języku – angielskim, myślał po polsku, współtworzył światowy kanon, a jego dzieła do dzisiaj pomagają pojąć mechanizmy globalnej współczesności. Literatura jest bowiem niezwykłym paradoksem: sprawia, że czasem pozorna ucieczka w inną rzeczywistość pozwala zobaczyć własny świat w bardziej przejrzystym świetle.

Festiwale zawsze trwają zbyt krótko, a zawiązana na nich wspólnota bywa tymczasowa i umowna. Jednak wspólnie wypracowane idee, współdzielone inspiracje, olśnienia i refleksje niesiemy dalej, a one pracują w nas. Chcemy, by wszyscy uczestniczący w Festiwalu Conrada dzielili przekonanie, że powrócą z niego z bezcennym bagażem.

Spotkajmy się w Krakowie!

Olga Drenda & Urszula Chwalba