Zofia Grzesiak

Zofia Grzesiak

Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Za doktorat Zjawisko lektury w twórczości Roberta Bolaño. Strategie i praktyki odbioru autora, bohaterów i czytelnika (2019) otrzymała wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów. Obecnie realizuje projekt NCN „Borges i patafizyka”, wykłada literaturę latynoamerykańską i porównawczą, pracuje ze studentkami i studentami w Kole Naukowym Literatury Latynoamerykańskiej.

Wydarzenia z udziałem gościa

Czwartek, 19 października