Wojciech Nowicki

pisarz, dziennikarz, publicysta, tłumacz, recenzent, fotograf
Wojciech Nowicki

Pisarz, dziennikarz, publicysta, tłumacz, recenzent, fotograf, kurator wystaw. Swoje teksty publikuje na łamach „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”. Wydał m.in. zbiór esejów Dno oka (2010), który znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011, Stół, jaki jest. Wokół kuchni w Polsce (2011), Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (2012) oraz książkę wspomnieniową Salki, opisującą dzieje kresowych przodków autora. W 2014 roku otrzymał za nią Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistycznej. Jego ostatnia książka Tuż obok (2018), wydana przez Wydawnictwo Czarne wspólnie z Muzeum Etnograficznym, została nominowana do nagrody „Pióro Fredry 2018”. Współorganizuje Miesiąc Fotografii w Krakowie, w ramach którego był autorem m.in. wystaw Promieniowanie, Tuż obok i Chmura. W 2015 roku był kuratorem głównym festiwalu, tworzył program wystaw, których tematem głównym był „konflikt”. Mieszka w Krakowie.


fot. Grażyna Makara / Tygodnik Powszechny