Włodzimierz Albin

Włodzimierz Albin

Prezes Wolters Kluwer Polska. Ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 30 lat działa na rynku informacji prawnej i branżowej. Przekształcił grupę mniejszych wydawnictw w firmę o profilu technologiczno-medialnym, która jest pionierem digitalizacji prawa w Polsce. Od połowy lat 90. działa w krajowym ruchu wydawniczym. Przez 8 lat był prezesem Polskiej Izby Książki. Obecnie jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.