Wioletta Grzegorzewska

poetka, prozaiczka, tłumaczka
Wioletta Grzegorzewska

(ur. 1974) – poetka, prozaiczka, tłumaczka z języka angielskiego mieszkająca od 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Opublikowała w kraju i zagranicą kilka tomów poezji, w tym ostatnio Czasy zespolone. Jej tom liryków i próz poetyckich Wzory skończoności i teorie przypadku znalazł się w finale kanadyjskiej nagrody The Griffin Poetry Prize. Laureatka Tyskiej Zimy Poetyckiej, English Pen Award, Złotej Sowy Polonii w Wiedniu. Za książkę Guguły (Swallowing Mercury w przekładzie Elizy Marciniak) nominowana do Nagrody Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Międzynarodowej Nagrody The Man Booker International Prize oraz Prix Jan Michalski w Szwajcarii. Przełożyła z języka angielskiego na polski wiersze Marii Jastrzębskiej oraz chińskiego poety Xu Lizhi.

 Fot. Joanna Sidorowicz